Caz Derneği

Caz Derneği, Özlem Oktar Varoğlu önderliğinde 1995 yılında o zaman Ankara’da yaşayan Sedat Ergin, Ece Temelkuran, Doğan Akın, Murat Artu gibi cazseverlerin destekleri ile kuruldu.
ODTÜ Caz Günleri ile başlayan serüven 25 yıldır Ankara’da düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali’ne dönüştü. Bununla beraber büyükelçilikler, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla sağlanan ortak paydalar ve ortaya çıkan projeler de derneğin cazı geliştirici – genişletici kimliğini pekiştirdi.
Caz Derneği, Jazz Mix Culture, Sokak Festivali, Müzede Caz, Bodrum Caz Festivali ve derneğin bünyesinde gerçekleşen atölye çalışmaları ve genel kültür sohbetleri gibi önemli kültürel etkinliklere imza attı. Detaylı bilgi için http://www.cazdernegi.org
Kar amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşu kimliği ile caz müziğini tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan dernek, kuruluşundan bu yana birçok değerli caz sanatçısına sahne imkanı sunmakla beraber, yetişmekte olan genç müzisyenlere de destek veriyor.
Dernek, sanatsever kuruluşların da katkılarıyla sanatın önündeki engelleri aşmaya ve müziği ulaşılır kılmaya çalışır. Bu doğrultuda, ülkemizdeki diğer sanat kurumları, üniversiteler ve elçilikler ile işbirliği yapıyor.
Ayrıca, caz ustalarının katıldığı konserler ve atölyeler ile sanatseverlerin ve genç müzisyenlerin kendilerini geliştirmeleri için altyapı hazırlayarak, genç grupların oluşumuna destek veriyor.