Türkiye’de caz ve doğaçlama müzik alanlarına odaklanan festivalleri, mekanları ve destekleyici organizasyonları bir araya getiren ve ilk çevrimiçi buluşmaları 2019 Aralık ayında başlayan Türkiye Caz Ağı, 16 kurucu üyesinin girişimiyle 2020 senesinde kuruldu.

En önde gelen kurulma amacı sanatçılar, kültür profesyonelleri ve seyirciler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve bir araya gelme fırsatları yaratmak olan TCA; caz müziğinin kimliğini ve çeşitliliğini desteklemeyi, bu alandaki farkındalığın artırılmasını amaçlayarak ilginin ülke çapında geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

TCA; caz ve doğaçlama müzik, sosyal ve duygusal gelişim ve toplumsal kalkınma için başlıca sağlayıcılardan biri olan kültürel diyaloğun, en önemli iletişim ve iş birliği kanalları arasında yer aldığına inanıyor.

Temel amaçları;

 • Türkiye Caz Ağı’nı caz ve doğaçlama müzik alanındaki canlı müzik icracılarını / üreticilerini bir araya getiren, uluslararası bağlantılı bir ağa dönüştürmek.
 • Caz ve doğaçlama müzik türlerinin üretimini ve gelişimini desteklemek ve ülke genelindeki erişimini artırmak.
 • Türkiye caz sahnesini uluslararası alanda desteklemek.
 • Bilgi ve deneyim alışverişinde bulunarak caz topluluklarıyla paylaşmak.
 • Uluslararası alandaki yenilikçi ve başarılı uygulamaları keşfederek Türkiye’de uygulamak.
 • Ülke içerisindeki ve uluslararası alandaki sanatçı ve kültür profesyoneli değişim programlarını destekleyerek özel projeler üretmek ve iş birlikleri oluşturmak.
 • Caz ve doğaçlama müzik çevresindeki kültürel aktivitelerin geliştirilmesi için politika üretmek ve savunuculuğunu yapmak.
 • Türkiye caz ve doğaçlama müzik sahnesinin uluslararası alanda tanınırlığını artırıcı projeler geliştirmek.

Faaliyetler;

 • TCA üyelerinin kendi faaliyetleri arasında; konser, turne, festival gibi etkinlikler gerçekleştirmek, mekan işletmeciliği yapmak, eğitim programları tasarlamak, seyirci geliştirmek ve bu alanlarda araştırma yapmak yer alır.
 • Türkiye Caz Ağı’nın ana faaliyetlerinden birisi, 2021 yılından itibaren fiziksel olarak hayata geçecek olan ve senede bir kere düzenlenecek Türkiye Caz Konferansı ve Genel Kurulu’dur.   Üyeler Türkiye Caz Konferansı’nın düzenleneceği şehir ve mekanı, oylama yöntemiyle seçer.
 • TCA’nın faaliyetleri, üyeler tarafından seçilen Yönetim Kurulu ve üyelerin oluşturduğu çalışma grupları tarafından yürütülmektedir. Üyeler, gönüllülük esasıyla çalışır. Önümüzdeki yıllardan itibaren profesyonel personellerin koordinasyon görevini yürütmesi amaçlanmaktadır.